Quy trình dịch vụ y khoa quốc tế

Chúng tôi tư vấn hỗ trợ về du lịch y tế cho bệnh nhân quốc tế để bệnh nhân và gia đình họ nhận hưởng dịch vụ y tế hoàn chỉnh sau đây:

 • 1

  Cung cấp tư vấn y tế cho bệnh nhân đến Đài Loan để điều trị thoát vị.

 • 2

  Thống nhất và quản lý các hồ sơ cho bệnh nhân quốc tế trước khi đến Đài Loan để điều trị y tế (bao gồm báo cáo chẩn đoán và mẫu đánh giá y tế từ nơi khác).

 • 3

  Đặt lịch hẹn tư vấn ngoại trú, khám thực thể, phẫu thuật và theo dõi thăm khám.

 • 4

  Chuẩn bị hố sơ bệnh ánh, chứng nhận điều trị cho bệnh nhân, ví dụ như mẫu đăng ký, giấy chứng nhận chẩn đoán và hồ sơ y tế.

1.Cung cấp tư vấn y tế cho bệnh nhân đến Đài Loan để điều trị thoát vị.
2.Thống nhất và quản lý các hồ sơ cho bệnh nhân quốc tế trước khi đến Đài Loan để điều trị y tế (bao gồm báo cáo chẩn đoán và mẫu đánh giá y tế từ nơi khác).
3.Đặt lịch hẹn tư vấn ngoại trú, khám thực thể, phẫu thuật và theo dõi thăm khám.
4.Chuẩn bị hố sơ bệnh ánh, chứng nhận điều trị cho bệnh nhân, ví dụ như mẫu đăng ký, giấy chứng nhận chẩn đoán và hồ sơ y tế.

Nếu bạn đang có kế hoạch đến Đài Loan để phẫu thuật thoát vị, xin vui lòng chú ý đến các mục sau đây:

 • 1

  Vì quy trình điều trị y tế bao gồm tư vấn ngoại trú, khám thực thể, phẫu thuật và tái khám, bệnh nhân quốc tế nên lưu trú lại Đài Loan ít nhất bảy ngày. (trừ trường hợp đặc biệt)

 • 2

  Vào buổi tối trước khi phẫu thuật, bệnh nhân nên làm theo hướng dẫn của điều dưỡng chuyên khoa, chú ý nhịn ăn trước phẫu thuật và uống thuốc.

1.
Vì quy trình điều trị y tế bao gồm tư vấn ngoại trú, khám thực thể, phẫu thuật và tái khám, bệnh nhân quốc tế nên lưu trú lại Đài Loan ít nhất bảy ngày. (trừ trường hợp đặc biệt)
2.
Vào buổi tối trước khi phẫu thuật, bệnh nhân nên làm theo hướng dẫn của điều dưỡng chuyên khoa, chú ý nhịn ăn trước phẫu thuật và uống thuốc.

Thủ tục y tế tiêu chuẩn cho phẫu thuật thoát vị ở Đài Bắc như sau:

 • Ngày1

  Cung cấp tư vấn ngoại trú và khám sức khỏe

 • Ngày2

  Phẫu thuật điều trị thoát vị

 • Ngày2 hoặc ngày3

  Xuất viện (Nếu bệnh nhân đến Đài Loan để điều trị một mình, nên ở lại bệnh viện một đêm.)

 • Ngày7

  Quay trở lại thăm để cắt chỉ và kiểm tra vết mổ (nếu bệnh nhân cần rời Đài Loan sớm, vui lòng yêu cầu bác sĩ kiểm tra tình trạng vết thương và quyết định rời Đài Loan hai đến bốn ngày sau phẫu thuật)

Ngày 1
Cung cấp tư vấn ngoại trú và khám sức khỏe
Ngày 2Phẫu thuật điều trị thoát vị
Ngày 2 hoặc ngày 3Xuất viện (Nếu bệnh nhân đến Đài Loan để điều trị một mình, nên ở lại bệnh viện một đêm.)
Ngày 7
Quay trở lại thăm để cắt chỉ và kiểm tra vết mổ (nếu bệnh nhân cần rời Đài Loan sớm, vui lòng yêu cầu bác sĩ kiểm tra tình trạng vết thương và quyết định rời Đài Loan hai đến bốn ngày sau phẫu thuật)
© Copyright - Taipei Hernia Center