Joshua Taipei Hernia Center

Central Clinic & Hospital

Clinic Hours

Mon, Wed, Fri: 3pm – 6pm

Surgery Hours

Mon, Tue, Wed, Fri: Mornings

Số 77, khu vực 4, Đường Đông Zhongxiao, Quận Da’an, Thành phố Đài Bắc (gần ga Metro Zhongxiao Fuxi)

Taiwan 0800-580-137
Oversea +886 2 2771 6236

http://joshuahernia.com

Wechat Id : joshuahealthcare

Viber : +886912245137

Liên hệ

© Copyright - Taipei Hernia Center